Name a Welsh crime author. No, sorry, you’re not allowed ‘the person who wrote Hinterland’. That’s a TV series. Come on, one Welsh crime author… No? Welsh crime fiction is a vibrant and rapidly-growing genre but, unless you’ve got your ear to the corpse-strewn, crime-fic ground, you may not have heard much about it.

But that’s about to change. Because, now, we have Crime Cymru.

Crime Cymru is a diverse collective of Welsh crime writers, spanning crime fiction and non-fiction.

Crime Cymru has three main aims.
– To support crime writers with a real and present relationship with Wales
– To help in the development of new writing talent
– To promote Wales, Welsh culture and Welsh crime writing in particular, to the wider world

For more information on Crime Cymru and it’s founding, we recommend Alis Hawkins’ article in the Wales Art Review.


Enwch un awdur trosedd Cymreig. Na, dyw “y person ‘sgrifennodd Hinterland  ddim yn cyfri. Cyfres deledu oedd honna. Dewch nawr, un awdur trosedd Cymreig… Na? Mae ffuglen am drosedd yn y Gymraeg ar i fyny ac yn fywiog ond onibai eich bod yn hoffi busnesa ym myd cyrff, llofruddiaeth  a drygioni, mae’n bosib na chlywoch chi rhyw lawer amdano.

Wel paratowch am newid oherwydd mae Crime Cymru wedi’i eni.

Mae Crime Cymru’n gwmni amrywiol o awduron trosedd Cymreig, yn ffuglen ac yn ffeithiol.

  • Mae gan Crime Cymru dair prif amcan.
    – Cefnogi awduron trosedd a berthynant i’r Gymru fodern yng ngwir ystyr y gair.
  • Helpu meithrin awduron newydd wrth eu crefft.
  • Hyrwyddo Cymru, ei diwylliant ac ysgrifennu am drosedd yn enwedig, yn fydeang.

Am fwy o wybodaeth am Crime Cymru a hanes ei sefydlu, darllenwch erthygl Alis Hawkins yn  ‘the Wales Art Review.


To contact Crime Cymru regarding one of our authors, appearances, events, book groups, and more, please use the contact form below:

I gysylltu gyda Crime Cymru ynglŷn ag un o’r awduron, darlithiau, digwyddiadau, grwpiau darllen ac yn y blaen, defnyddiwch y ffurflen gysylltu isod: