Welcome / Croeso


THE WELSH CRIME WRITING COLLECTIVE

Name a Welsh crime author. No, sorry, you’re not allowed ‘the person who wrote ‘Hinterland’. That’s a TV series. Come on, one Welsh crime author… No? Welsh crime fiction is a vibrant and rapidly-growing genre but, unless you’ve got your ear to the corpse-strewn, crime-fic ground, you may not have heard much about it.

But that’s about to change. Because, now, we have Crime Cymru.

Crime Cymru is a diverse collective of Welsh crime writers, spanning crime fiction and non-fiction.

Crime Cymru has three main aims.
– To support crime writers with a real and present relationship with Wales
– To help in the development of new writing talent
– To promote Wales, Welsh culture and Welsh crime writing in particular, to the wider world

For more information on Crime Cymru and its founding, we recommend Alis Hawkins’ article in the Wales Art Review.


Y GYDWEITHFA AWDURON TROSEDD CYMRU

Enwch un awdur trosedd o Gymru. Na, dyw “y sawl a ’sgrifennodd “Y Gwyll” ddim yn cyfri. Cyfres deledu yw honna. Dewch nawr, un awdur trosedd o Gymru… Na? Fel mae’n digwydd, mae ffuglen drosedd gan awduron o Gymru neu a leolir yng Nghymru yn ffynnu ac yn tyfu. Ond, onibai eich bod chi’n hoffi busnesa ym myd ffuglen drosedd llawn cyrff, dirgelwch a drygioni, mae’n bosib eich bod heb glywed rhyw lawer amdani. Ond mae’r sefyllfa’n newid ers dyfodiad Crime Cymru

Mae Crime Cymru yn gydweithfa amrywiol o awduron trosedd, sy’n cynnwys ffuglen a llyfrau ffeithiol.

Mae gan Crime Cymru dri prif amcan.
– Cefnogi awduron trosedd sydd â pherthynas go-iawn a phresennol â Chymru;
– Helpu meithrin awduron talentog newydd;
– Hyrwyddo Cymru a’i diwylliant, gyda’r pwyslais ar lyfrau trosedd, yn fyd-eang.

Am fwy o wybodaeth am Crime Cymru a hanes ei sefydlu, darllenwch erthygl Alis Hawkins yn  ‘the Wales Art Review.