Gwobr Nofel Gyntaf Crime Cymru First Novel Prize

Lansio Gwobr Nofel Gyntaf Crime Cymru First Novel Prize: gwobr newydd ar gyfer ysgrifennu ffuglen drosedd yng Nghymru

gan Katherine Stansfield; fersiwn Gymraeg gan Alison Layland


Uchaf, chwith i’r dde: Jon Gower, Sian Northey, Gwen Davies. Isaf, chwith i’r dde: Clare Mackintosh, Awais Khan, Peter Buckman.
Cydnabyddiaeth lluniau: Llun Gwen Davies gan Jessica Riley; llun Clare Mackintosh gan Charlie Hopkinson

Oes gennych chi syniad am nofel drosedd? Ydych chi’n nabod rhywun sydd ag awydd sgwennu nofel ddirgelwch sy’n cadw darllenwyr yn effro trwy’r nos? Os felly, mae Crime Cymru â newyddion cyffrous iawn.

            Rydym ni wrth ein boddau i lansio gwobr newydd ar gyfer awduron trosedd newydd yng Nghymru. Bydd Gwobr Nofel Gyntaf Crime Cymru First Novel Prize gyntaf erioed yn cefnogi awduron trosedd sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd, gan gynnig llwyfan i’w gwaith a hybu eu datblygiad wrth ysgrifennu. Yn o’n hamcanion craidd fel cydweithfa (gallwch ddarllen mwy yma) yw datblygu talent newydd, ac mae ein gwobr newydd yn garreg filltir bwysig tuag at weithredu’r nod hon.

            Mae’r pwyslais ar ‘ddatblygiad’, felly does dim rhaid i ymgeiswyr fod wedi cwblhau’r nofel i gyd er mwyn cystadlu – y potensial sy’n bwysig, nid o reidrwydd y gwaith gorffenedig. Edrychwn ymlaen at gael ein cyfareddu gan y 5,000 o eiriau agoriadaol o’ch nofel drosedd, ynghyd â chrynodeb sy’n amlinellu gweddill y plot, gan gynnwys y diweddglo. Fel mae ein haelodaeth yn dangos, maes eang iawn yw ffuglen drosedd gyfoes: nofelau ditectif gyda’r heddlu neu dditectifau preifat, trosedd hanesyddol neu straeon â chefndir modern, dinesig neu wledig, ysgafn neu waedlyd. Rydym yn gobeithio y bydd y ceisiadau i’r wobr yn adlewyrchu’r amrywiaeth hon, felly beth bynnag y fath o ffuglen drosedd rydych chi’n ei hysgrifennu, wedi’i lleoli yng Nghymru neu dros y ffin, rydym ni am ddarllen eich ymgeisiadau!

            Gall awduron gystadlu yn Saesneg neu’r Gymraeg, a bydd dau enillydd: un ym mhob iaith. Mae gennym ddau banel gwych o feirniaid, un i ymgeision yn y Gymraeg ac un i’r rhai Saesneg, a bydd Alison Layland, aelod o Crime Cymru, yn cydlynu’r ddau. Y panel Cymraeg yw Sian Northey, awdur a chyfieithydd, Gwen Davies, cyfieithydd a golygydd y New Welsh Review, and Jon Gower, awdur a darlledwr. Y panel Saesneg yw gwerthwraig orau’r Sunday Times, Clare Mackintosh, asiant llenyddol, Peter Buckman, a seren newydd y byd ffuglen drosedd, Awais Khan. Mae ein beirniaid i gyd yn rhoi eu hamser am ddim ac mae Crime Cymru yn ddiolchgar iawn iddynt am eu cefnogaeth.

            Rydym hefyd wrth ein boddau gyda’r gwobrau rydym yn eu cynnig yn y flwyddyn gyntaf o’r wobr. Diolch o galon i Lenyddiaeth Cymru am eu cefnogaeth hael trwy roi’r gwobrau i’r enillwyr yn y ddwy iaith: encil pedair noson yn Nant, bwthyn hyfryd ar safle Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru, Tŷ Newydd yn Llanystumdwy. Bydd y ddau enillydd hefyd yn derbyn blwyddyn o fentora gan aelod o Crime Cymru. Cyhoeddir ein henillwyr mewn seremoni disglair yn ystod Gŵyl Crime Cymru Festival a gynhelir yn Aberyswyth yn 2022; gallwch ddarllen mwy amdani yma. Bydd yr enillwyr a’r ddau ar restr fer pob iaith hefyd yn derbyn tocyn ar gyfer yr holl ŵyl, sy’n cynnig y cyfle i gwrdd â llwyth o awduron trosedd blaenllaw Prydain a thu hwnt, yn ogystal â phobl proffesiynol o’r byd cyhoeddi.

            Mae ymgeisio am ddim ac mae hen ddigon o amser i roi sglein ar eich gwaith am nad yw’r dyddiad cau tan 3 Medi 2021. I weld y telerau i gyd, a sut i anfon eich cais i mewn, gwelwch y dudalen arbennig ar wefan Crime Cymru.

            Helpwch ni i roi’r newyddion i sêr yfory y byd ffuglen drosedd, er mwyn inni allu gwneud llwyddiant o flwyddyn gyntaf ein gwobr arbennig hon. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddarllen y ceisiadau a dathlu awduron ffuglen drosedd newydd Cymru!


Mae Katherine Stansfield yn aelod o Crime Cymru. Mae hi’n nofelydd aml-genre a bardd. Enillodd ei chyfres drosedd hanesyddol Cornish Mysteries Gwobr Ffuglen Holyer an Gof yn ogystal â bod ar restr fer Gwobr er Cof Winston Graham. Y nofel diweddaraf yn y gyfres yw The Mermaid’s Call. Mae hi’n cyd-ysgrifennu cyfres drosedd ffantasi gyda’i chymar David Towsey o dan yr enw D. K. Fields, ac hefyd mae hi wedi cyhoeddi dau gasgliad llawn a llyfryn o farddoniaeth, gyda Seren.


Mae Alison Layland yn gyfieithydd ac awdur y nofelau Someone Else’s Conflict a Riverflow. Darganfyddwch fwy amdani ar www.alayland.uk neu ei thudalen Crime Cymru.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s